НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 29 листопада 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "" Про затвердження технічних умов №484 від ___...."  № 754 від 30.10.2020р. 
Документ №754 від 30.10.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.11.2020УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
м. Винники
 
від 30.10.2020р.  № 754
 


“ Про затвердження технічних умов                                         

№484 від ___.____________.2020 року на централізоване

водопостачання та водовідведення

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими

приміщеннями громадського призначення та підземним

паркінгом по вул. Лісна, 27-г”


       Розглянувши заяву представника ОК ЖБК «ЛБМ - 5» Шипка Олега Романовича, зареєстроване у виконавчому комітеті Винниківської міської ради за № 2818/04-20/18 від 09.10.2020 року про видачу технічних умов на водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщення громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Лісна, 27-г, керуючись Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, із змінами та доповненнями, на виконання рішення Винниківської міської ради № 120 від 21 січня 2016 року “ Про порядок розробки, затвердження та видачі технічних умов на приєднання до централізованої мережі водопостачання та водовідведення міста Винники” виконавчий комітет Винниківської міської ради


В И Р І Ш И В :


1. Затвердити технічні умови № 484 від ___.____________.2020р. видані ОК ЖБК «ЛБМ - 5» на централізоване водопостачання та водовідведення для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщення громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Лісна, 27-г в м. Винники, .


2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з житлово-комунального господарства та фінансової політики.


Міський голова                                                                        В.Л Квурт


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№ ___ від _______________Мале комунальне підприємство «Винниківське»ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 484

від     “         “ ________________ 2020  р.

на приєднання  ОК ЖБК ЛМБ-5

у м. Винники по вул. Лісна 27-г


1. Замовник : ОК ЖБК ЛМБ-5

2.Адреса об'єкта  м. Винники вул. Лісна 27-г

3.Найменування об'єкта: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

4.Вид будівництва — нове будівництво.

.


УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ


       1. Потреба у воді 101,05 м3/добу, максимальні витрати 3,08 л/сек. Користування дозволяється по потребі. Подача води проводиться протягом 24 год. на добу. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ГОСТ 2874-82). Тиск в точці підключення від 1,5 до 2,0 АТМ. Точку приєднання уточнити по місцю. Подача води відповідного тиску гарантується.

       2. Місцем підключення до водопровідної мережі є ввідний обліковий колодязь  який розташований  по вулиці Івасюка 31.

       3. Для забезпечення заявлених потужностей, розробити проект реконструкції ввідного водопровідного колодязя. Під’єднання в мережу водопроводу здійснити трубою не менше Ду=300 мм з встановленням в ньому  запірної арматури. Водомірний вузол облаштувати згідно вимог БніП 2.04.1-85.

4.Точка розподілу – вхідний вентиль на місці врізки в мережу в водопровідному колодязі.

       


УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Середньодобова потреба у скиданні побутових стоків складає — 101,05 м3/добу, максимальна секундна витрата побутових стоків складає 4,68 л/с.

2. Середньомісячне скидання побутових стоків – 3031,5 м3/міс

3. Характерні інградієнти, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках в контрольному колодязі і місці підключення до колектору населеного пункту не допускаються. За  іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БніП 2.04.03-85, ДБН.В.2.5-75:2013, ” Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” та  місцевими Правилами приймання м. Винники».

4. Місцем приєднання до каналізаційної мережі є каналізаційний колектор Ду=300 мм, який проходить по вул. Винниченка (АЗС ОККО). Випуск господарсько-побутових, виробничих вод здійснити трубою Ду=300 мм в каналізаційний колектор Ду=300 мм.

5. Точка розподілу- раструб  приєднання випускої труби Ду=300 мм до каналізаційного колектора Ду=300 мм.

       

Проект трубопроводів виконати в двох примірниках, які погодити в МКП “Винниківське”. Один проект залишити в МКП “Винниківське”.

       Виконання земляних робіт, пов'язаних з прокладанням трубопроводів погодити в Винниківській міській раді. Якщо проектований трубопровід повинен проходити через територію інших власників, проведення робіт на цій території погодити з ними.

       Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкту до водопровідних мереж населеного пункту.

       Технічні умови дійсні  на нормативний період проектування та будівництва.

       Технічні умови дійсні 4 роки.

       Після завершення будівельно-монтажних робіт отримати дозвіл в МКП”Винниківське” на підключення до мереж  водопостачання та водовідведення при здачі мережі в експлуатацію представити в МКП «Винниківське» виконавче знімання.

       В п’ятиденний термін після підключення до мережі звернутися в абонентський відділ МКП «Винниківське» укладання договору на послуги.


             

Директор  МКП”Винниківське”                                                        В.С. Хома
вик: Яцик О.І.

Тел. (032) 296-29-72
2011-2020 © Всі права застережено.