НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 29 листопада 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  ""Про затвердження технічних умов №481 від 30.10..."  № 752 від 30.10.2020р. 
Документ №752 від 30.10.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.11.2020УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
м. Винники
 
від 30.10.2020р.  № 752
 


“Про затвердження технічних умов                                         

№481 від 30.10.2020 року на централізоване

водопостачання та водовідведення

магазину продовольчих та непродовольчих товарів

по вул. Галицька,88а”       Розглянувши директора ТзОВ “АТБ-МАРКЕТ”, зареєстроване у виконавчому комітеті Винниківської міської ради за № 2858/04-20/18 від 13.10.2020 року про видачу технічних умов на водопостачання та водовідведення магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул.Галицька,88а керуючись Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, із змінами та доповненнями, на виконання рішення Винниківської міської ради № 120 від 21 січня 2016 року “ Про порядок розробки, затвердження та видачі технічних умов на приєднання до централізованої мережі водопостачання та водовідведення міста Винники” виконавчий комітет Винниківської міської ради


В И Р І Ш И В :


1. Затвердити технічні умови № 481 від 30.10.2020р. видані ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» на централізоване водопостачання та водовідведення магазину продовольчих та непродовольчих товарів по вул.Галицька,88а в м. Винники.


2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з житлово-комунального господарства та фінансової політики.


Міський голова                                                                        В.Л Квурт
ВІЗИДиректор МКП «Винниківське»                                                                               В. ХомаНачальник юридичного відділу                                                                               М. КричковськаЗаступник міського голови з питань житлово-комунального

господарства та фінансової політики                                                                      П.Венгринович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Винниківської міської ради

№ ___ від _______________Мале комунальне підприємство «Винниківське»ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 481

від     “        “  _____________ 2020  р.

на приєднання  магазину продовольчих та непродовольчих товарів

м.Винники по вул. Галицька,88а 


1. Замовник : ТзОВ “АТБ-МАРКЕТ”

2.Адреса об'єкта  м. Винники вул. Галицька, 88а

3.Найменування об'єкта: магазин продовольчих і непродовольчих товарів (магазин самообслуговування). 

4.Вид будівництва — реконструкція..

.


УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ


       1. Потреба у воді 6,06 м3/добу, максимальні витрати 0,55 л/сек. Користування дозволяється по потребі. Подача води проводиться протягом 24 год. на добу. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ГОСТ 2874-82). Тиск в точці підключення від 1,5 до 2,0 АТМ. Точку приєднання уточнити по місцю. Подача води відповідного тиску гарантується.

       2. Місцем підключення до водопровідної мережі є ввідний обліковий колодязь  який розташований  по вулиці Шептицького (КЗ ЛОР Винниківська загальноосвітня санаторна школа інтернат).

       3. В місці під’єднання в мережу водопроводу запроектувати реконструкцію ввідного облікового колодязя, облаштувати оглядовий колодязь з встановленням в ньому  запірної арматури. Водопровід запроектувати діаметром  не менше 110 мм. Робочі проекти погодити в МКП «Винниківське».

4.Водомірний вузол Ду=32 мм облаштувати згідно вимог БніП 2.04.1-85 на вводі в магазин.

       5.Точка розподілу – вхідний вентиль на місці врізки в мережу в водопровідному колодязі.

       6. Особливі умови: по вул. Галицька, встановити пожежний гідрант на трубопроводі Ду=110 мм.


УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Середньодобова потреба у скиданні побутових стоків складає — 6,06 м3/добу, максимальна секундна витрата побутових стоків складає 1,95 л/с.

2. Середньомісячне скидання побутових стоків – 184,2 м3/міс та попередньо прорахована дощових стоків 177 м3/міс.

3. Характерні інградієнти, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках в контрольному колодязі і місці підключення до колектору населеного пункту не допускаються. За  іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БніП 2.04.03-85, ДБН.В.2.5-75:2013, ” Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” та  місцевими Правилами приймання м. Винники».

4. На місці скиду запроектувати локально очисні споруди з можливістю  приєднання до проектованого каналізаційного колектора Ду=300 мм, який проходить по території ШРБУ. Випуск господарсько-побутових, виробничих вод здійснити трубою Ду=160 мм в проектований каналізаційний колектор Ду=300 мм. Скид побутових стоків здійснювати після введення в експлуатацію проектованого каналізаційного колектора.

5. Точка розподілу- раструб  приєднання випускої труби Ду=160 мм до проектованого каналізаційного колектора Ду=300 мм.

       Проект трубопроводів виконати в двох примірниках, які погодити в МКП “Винниківське”. Один проект залишити в МКП “Винниківське”.

6. Запроектувати дощову каналізацію з підключенням до колектора Ду=5000 мм, який проходить по вул. Шептицького. Діаметр каналізаційного колектора запроектувати згідно розрахунку, але не менше Ду=200 мм. Влаштування каналізаційних колодязів передбачити відповідно до вимог ДБН 13.2.5-75:2013.


Проект трубопроводів виконати в двох примірниках, які погодити в МКП “Винниківське”. Один проект залишити в МКП “Винниківське”.

       Виконання земляних робіт, пов'язаних з прокладанням трубопроводів погодити в Винниківській міській раді. Якщо проектований трубопровід повинен проходити через територію інших власників, проведення робіт на цій території погодити з ними.

       Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкту до водопровідних мереж населеного пункту.

       Технічні умови дійсні  на нормативний період проектування та будівництва.

       Технічні умови дійсні 4 роки.

       Після завершення будівельно-монтажних робіт отримати дозвіл в МКП”Винниківське” на підключення до мереж  водопостачання та водовідведення при здачі мережі в експлуатацію представити в МКП «Винниківське» виконавче знімання.

       В п’ятиденний термін після підключення до мережі звернутися в абонентський відділ МКП «Винниківське» укладання договору на послуги.


             

Директор  МКП”Винниківське”                                                        В.С. Хома

вик: Яцик О.І.

Тел. (032) 296-29-722011-2020 © Всі права застережено.