НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку передачі в оренду земельних ді..."  № 1495-12 від 27.09.2018р. 
Документ №1495 від 27.09.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.10.2018УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(12  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 27.09.2018р.  № 1495-12
 
Про затвердження Порядку передачі в оренду земельних

ділянок комунальної власності та нарахування

орендної плати за землю у м. Винники
Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення», від 22.04.2009 № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою приведення у відповідність до законодавства нормативних актів Винниківської міської ради у галузі регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку міста Винниківська міська рада


вирішила: 

1. Затвердити Порядок передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності та нарахування орендної плати за землю у м. Винники (додаток 1).

2. Виконавчому комітету Винниківської міської ради:

2.1. Укладати із зацікавленими у придбанні земельних ділянок у власність особами договори про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.2. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, здійснювати за рахунок внесеного покупцем земельної ділянки авансу у розмірі до 20 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Вважати такими, що втратили чинність:

3.1.  рішення Винниківської міської ради №1210 від 05.12.2008 р. «Про затвердження Положення «Про порядок укладення договору оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Винники, встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки м. Винники, відшкодування втрат від недоотримання коштів Винниківською міською радою за фактичне землекористування та відшкодування різниці втрат від недоотримання коштів орендної плати за користування ділянкою».

4. Дане рішення набирає чинності з 01.10.2018р

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики.

Міський голова                                                                                                В. Квурт

Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№________ від ____________ 2018 р.ПОРЯДОК
передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності та нарахування орендної плати

за землю у м. Винники1. Загальні положення, завдання, сфера дії 


1.1. У цьому Порядку наведенні терміни, вживаються у такому значенні:

заявник - фізична або юридична особа, яка має намір отримати земельну ділянку у користування та подала звернення про оренду земельної ділянки і має на це право згідно з законодавством України;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - витяг з Державного земельного кадастру, виданий територіальним органом Держгеокадастру України у м. Львові Львівської області на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки;

державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру територіальним органом Держгеокадастру України у м. Львові Львівської області відомостей про сформовану земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України «Про Державний земельний кадастр»;

об’єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівлі, споруди тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

оренда землі – засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької або іншої діяльності;

орендар – фізична або юридична особа, яка на платній основі користується земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства;

орендодавець – Винниківська міська рада.

1.2. Продаж та відведення земельних ділянок проводиться з метою ефективного використання земельного фонду міста, впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку міста.

1.3 Порядок встановлює правові та економічні засади передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Винники, зокрема способом купівлі прав на оренду на аукціоні в порядку, встановленому Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна».

1.4. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки при її наданні в оренду або продажі права на оренду здійснюється у разі:

- формування нової земельної ділянки, в тому числі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, без зміни їх цільового призначення.

- продажу права на оренду на раніше сформовану земельну ділянку із зміною її цільового призначення.


2. Укладання договорів оренди земельних ділянок


2.1. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є:

2.1.1. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки (її частини) в оренду з обов’язковим визначенням категорії земель та цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548.

2.1.2. Протокол аукціону (у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах).

2.2. Юридичні та фізичні особи на підставі рішень міської ради про надання в оренду земельних ділянок або протоколу аукціону (у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах) зобов’язані у встановленому порядку подати до міської ради витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за поточний рік та укласти договори оренди землі.

2.3. Договір оренди землі не може бути укладений:

2.3.1. При наявності розбіжностей між відомостями, які містяться в рішенні міської ради про надання в оренду земельної ділянки або у протоколі аукціону (у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах), та в інших документах.

2.3.2. При відсутності підписаного зі сторони орендаря (землекористувача) проекту договору оренди землі та договору (угоди) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою за період з часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки до часу підписання договору оренди землі у Винниківській міській раді.

2.3.3. При відсутності підписаного зі сторони орендаря (землекористувача) проекту договору оренди землі з окремим пунктом, у якому передбачено сплату орендної плати за землю з часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки до часу підписання та реєстрації договору оренди землі у Винниківській міській раді.

2.4. Не можуть бути внесені зміни до договору оренди землі згідно з нормативною грошовою оцінкою земель м. Винники:

2.4.1. При відсутності підписаних зі сторони орендаря проекту змін до договору оренди землі та договору (угоди) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою за період з часу введення у дію нормативної грошової оцінки земель м. Винники до часу підписання та реєстрації змін до договору оренди землі у Винниківській міській раді.

2.4.2. При відсутності підписаних зі сторони орендаря проекту змін до договору оренди землі, у якому передбачено сплату орендної плати за землю відповідно до нормативної грошової оцінки земель м. Винники.

2.5. У договорі оренди землі, крім істотних умов договору, можуть встановлюватися інші договірні зобов’язання. Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник землі в особі Винниківської міської ради (надалі – орендодавець) та особа (особи), зацікавлені у отриманні земельної ділянки в оренду (надалі – орендар).

2.6. Договір оренди землі набирає чинності після досягнення сторонами домовленості зі всіх умов,його підписання та реєстрації у Винниківській міській раді. Термін оренди земельної ділянки починається з часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки. 

2.7. З часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки до часу підписання договору оренди землі орендар сплачує за окремим договором (угодою) Винниківській міській раді втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірах плати за землю, розрахованих відділом містобудування на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.8. Реєстрацію договорів оренди землі у Винниківській міській раді здійснює відділ  містобудування. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки забезпечує орендар.

2.9. Реєстрацію договорів про відшкодування втрат від недоотриманих коштів за користування земельними ділянками здійснює відділ містобудування.

2.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця надаватись у суборенду. Порядок передачі земельної ділянки у суборенду здійснюється відповідно до статті 8 Закону України «Про оренду землі». Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. Розгляд та вивчення заяви про надання згоди на укладення договору суборенди апаратом виконавчого комітету ради, постійними депутатськими комісіями ради, а також депутатським корпусом ради вважається відмовою у наданні згоди на укладення договору суборенди земельної ділянки до моменту прийняття та набрання чинності рішенням ради про надання такої згоди. Даний пункт є істотною умовою договору оренди земельної ділянки та включається в договір оренди  землі із відображенням обов’язку орендаря не укладати договору суборенди земельної ділянки до моменту набрання законної сили рішенням ради про надання згоди на таку передачу в суборенду.

2.11. Орендар, який добросовісно користувався земельною ділянкою, має переважне право на продовження договору оренди землі після закінчення терміну його дії. Розмір орендної плати за землю при продовженні договорів оренди землі визначається відповідно до цього Порядку.

2.12. Укладання та реєстрація договорів про надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) здійснюється відповідно до рішення міської ради.


3. Визначення розміру орендної плати за землю


3.1. Розмір орендної плати, індексація, строки, порядок внесення і перегляд орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди.

3.2. Орендар несе відповідальність за своєчасну сплату орендної плати за землю відповідно до норм законодавства України.

3.3. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх цільового (функціонального) використання згідно з цим Порядком, за винятком випадку, коли розмір орендної плати за землю визначений рішенням міської ради про передачу земельної ділянки в оренду або результатами земельних торгів (у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах).

3.4. Підставою для визначення розміру орендної плати за землю є рішення міської ради про передачу земельної ділянки в оренду з обов’язковим визначенням категорії земель та цільового призначення земельної ділянки (відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель) та витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за поточний рік.

3.5. Річний розмір орендної плати встановлюється:

3.5.1. У відсотковому розмірі від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленому на основі річної орендної ставки (розрахованої відповідно до п. 3.18 даного розділу), за винятком коли розмір орендної плати за землю визначений рішенням міської ради про передачу земельної ділянки в оренду або протоколом аукціону (у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах) та для земельних ділянок використання яких вказано у пунктах 3.6 – 3.9 цього Порядку.

3.6. Орендна плата за земельні ділянки, надані громадянам для обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель, індивідуальних гаражів, встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.7. Орендна плата за земельні ділянки, надані ОСББ для обслуговування житлових будинків, встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.8. Орендна плата за земельні ділянки, надані релігійним організаціям України для будівництва та/чи обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.9. Відділ містобудування на підставі рішення міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки відповідно до цього Порядку здійснює розрахунок річного розміру орендної плати. Розрахунок орендної плати за землю є обов’язковим додатком до договору (змін до договору) оренди землі.

3.10. Річна орендна ставка визначається за формулою:

Ср= (Кф*Ктр):100%, де

Кф – коефіцієнт функціонального призначення земельної ділянки;

Ктр – коефіцієнт терміну призначення земельної ділянки.

3.10.1. В залежності від виду використання земельної ділянки коефіцієнт функціонального призначення Кф встановлюється в розмірах:

2,0 – житлова забудова та присадибні ділянки;

2,5 – комерційна житлова забудова;

2,8 – колективне садівництво;

3,0 – тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

2,4 – заклади торгівлі побутового обслуговування населення;

3,0 – ресторани, кафе;

3,0 – розважальні заклади (дискотеки, клуби, казино);

2,4 – промислові підприємства;

2,4 – будівельні, ремонтно-будівельні підприємства;

3,0 – фінансові установи;

2,5 – АЗС. автосервіси, автостоянки, автомийки;

2,0 – медичні заклади, аптеки;

2,0 – об’єкти громадського призначення;

2,4 – фармацевтичні підприємства;

2,0 – стадіони площею не менше 0,8 га;

3,0 – спортивно-оздоровчі комплекси;

3,0 – готелі, мотелі;

2,5 – бази відпочинку, кемпінги;

2,7 – бази відпочинку, кемпінги із залісненням;

3,0 – бази відпочинку, кемпінги із залісненням і з водними об’єктами;

2,5 – інше.

3.10.2. В залежності від терміну оренди земельної ділянки коефіцієнт Ктр встановлюється:

1,5 – якщо ділянка надана в оренду терміном до 50 років (включно);

2,0 – якщо ділянка надана в оренду терміном до 25 років (включно);

2,2 – якщо ділянка надана в оренду терміном до 10 років (включно);

2,5 – якщо ділянка надана в оренду терміном до 5 років (включно);

2,8 - якщо ділянка надана в оренду терміном до 3 років (включно).

3.11. При кількацільовому функціональному використанні земельної ділянки орендна плата за землю розраховується по кожному виду використання.

3.12. Несплата орендної плати терміном більше 6 місяців або самовільне нецільове використання ділянки (її частини) є підставою для розірвання договору оренди в односторонньому порядку з ініціативи Орендодавця, який має право вимагати сплату заборгованої орендної плати, а також штрафних санкцій, передбачених договором, цим Порядком та(або) законодавством.

3.13. Підставою для визначення розміру орендної плати за землю є нормативно-грошова оцінка земель міста Винники. Витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки при укладенні договору оренди земельної ділянки (чи її частини) та (або) внесення змін до договору оренди земельної ділянки (чи її частини) повинен бути сформованим не пізніше як за один місяць до дати укладення такого договору оренди (чи внесення змін до нього).


4. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки


4.1. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу орендодавця у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. У разі прийняття нормативно-правових актів щодо зміни розмірів орендної плати за землю зміни (додаткові угоди) до договорів оренди землі укладаються відповідно до цього Порядку з врахуванням змін, що відбулись.

4.3. Можливі втрати, пов'язані зі зміною розмірів сплати орендної плати за землю (різницю між попереднім розміром орендної плати за землю та новим розміром орендної плати за землю), які виникли з часу прийняття таких нормативно-правових актів до часу внесення змін до чинних договорів оренди землі, покладаються на орендаря.

4.4. При зміні цільового (функціонального) використання орендованої земельної ділянки на підставі рішення міської ради відділ містобудування вносить зміни до чинного договору оренди землі.

4.5. Орендар має право вимагати зменшення орендної плати у випадках, передбачених законодавством України.

4.5.1. Приведення умов діючих договорів оренди землі до норм цього Порядку, в частині зменшення розміру орендної плати за землю, здійснюється через внесення змін до таких договорів на підставі цього Порядку, за заявами орендарів (за винятком коли розмір орендної плати за землю визначений рішенням міської ради про передачу земельної ділянки в оренду). 

4.5.2. Якщо розмір орендної плати за землю визначений рішенням міської ради про передачу земельної ділянки в оренду, внесення змін до таких договорів оренди землі в частині зменшення розміру орендної плати за землю здійснюється на підставі відповідного рішення ради.

4.6. Рішення про зміну розмірів орендної плати за землю приймає міська рада.

4.7. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації нормативної грошової оцінки землі.


5. Справляння орендної плати за землю


5.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі:

5.1.1. З часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки до часу підписання та реєстрації договору оренди землі згідно з договором (угодою) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою або згідно з договором оренди землі, у якому передбачено сплату орендної плати за землю з часу прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки до часу підписання та реєстрації договору оренди землі у Винниківській міській раді.

5.1.2. З часу підписання договору оренди землі та реєстрації його у Винниківській міській раді до закінчення терміну оренди землі згідно з договором оренди землі.

Непроведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки не звільняє орендаря від сплати орендної плати за землю з дати підписання та реєстрації договору оренди землі у Винниківській міській раді.

5.2. Розгляд спірних питань, пов’язаних з нарахуванням втрат (відшкодувань) від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою здійснює виконавчий комітет ради.

5.3. Орендну плату за землю вносить орендар до міського бюджету м. Винники за податковий період, який дорівнює календарному місяцю для суб’єктів підприємницької діяльності (щомісячно рівними частинами до 30-го числа місяця наступного за звітним), та календарному року для фізичних осіб (протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення).

5.4. За несвоєчасну сплату орендної плати за землю нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

5.5. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до міського бюджету м. Винники відповідно до законодавства України
Секретар ради                                                                                  І. ЖуковськийВіза:

Начальник юридичного відділу                                                     М. Кричковська2011-2019 © Всі права застережено.