НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про порядок визначення та ві..."  № 1493-12 від 27.09.2018р. 
Документ №1493 від 27.09.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.10.2018УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(12  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 27.09.2018р.  № 1493-12
 Про затвердження Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Розглянувши пропозиції міського голови, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Винниківська міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики.Міський голова                                                                                                           В. Квурт


Додаток до

рішення

Винниківської міської ради

№_____ від __________ 2018 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам


1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у м. Винники (надалі – Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» і спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у м. Винники.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, які посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства.

1.4. Відшкодуванню підлягають:

1.4.1. Вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво.

1.4.2. Вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень.

1.4.3. Вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень.

1.4.4. Вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд.

1.4.5. Понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з врахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи.

1.4.6. Інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обгрунтовані.

Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.5. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та землекористувачам проводить комісія (надалі – Комісія), склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету.


2. Функції та повноваження Комісії

2.1. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу у квартал.

2.2. Визначення розміру збитків покладається на Комісію.

2.3. Комісія має право:

2.3.1. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з законодавством України.

2.3.2. Звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, відповідно до законодавства України.

2.4. Роботу Комісії організовує та направляє голова Комісії, який:

2.4.1. Забезпечує у разі надходження заяв скликання та веде засідання Комісії.

2.4.2. Визначає коло питань, які вирішуються на черговому засіданні.

2.4.3. Дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання.

2.4.4. Керує діяльністю Комісії.

2.4.5. Підписує протокол засідання Комісії та акти визначення розміру збитків.

2.5. За відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

2.6. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар, який:

2.6.1. Погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за 2 робочих дні до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії.

2.6.2. Веде протокол засідання Комісії та несе персональну відповідальність за його збереження.

2.7. Під час засідань Комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на Комісії та секретар Комісії. Протоколи Комісії зберігаються в Секретаря Ради протягом трьох років з дати їх оформлення.

2.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини її членів.

2.9. У разі, якщо збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням стан, до роботи Комісії залучаються також представники Державної екологічної інспекції у Львівській області та Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

2.10. Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які допустили порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин своїми діями або бездіяльністю, запрошуються секретарем Комісії за 5 календарних днів до дня розгляду питання на засідання Комісії рекомендованим листом, у якому зазначається дата, час та місце проведення засідання Комісії. Повноваження усіх запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт).


3. Матеріали, які подаються на Комісію:

3.1. Підготовку та подання матеріалів на засідання Комісії здійснює:

3.1.1. З питань вартості зелених насаджень – відділ комунального господарства.

3.1.2. З питань вартості будівель та споруд – відділ комунального господарства.

3.1.3. З питань вартості водних джерел – уповноважений на це орган.

3.1.4. З питань вартості понесених витрат на поліпшення якості земель – Державна екологічна інспекція у Львівській області чи Головного управління Держгеокадастру у Львівської області. 

3.2. На засідання Комісії подаються такі матеріали:

3.2.1. Копія рішення міської ради про надання в оренду або продовження права оренди земельної ділянки, будь-яке інше рішення міської ради щодо особи, стосовно якої розглядається питання відшкодування збитків (при наявності).

3.2.2. Акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), який складається у довільній формі посадовими особами відділу містобудування та відділу комунального господарства.

3.2.3. Документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта нерухомого майна (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці).

3.2.4. Нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв. м земельної ділянки за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки.

3.2.5. Матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (у разі наявності).

3.2.6. Попередній розрахунок суми збитків, наданий відділом комунального господарства.

3.2.7. Документ, який підтверджує право на земельну ділянку, або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності).

3.2.8. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власника землі або землекористувача та особи, яка нанесла збитки.

3.2.9. Інформація відповідного органу фіскальної служби про плату за землю.

3.2.10. Копії матеріалів листування Винниківської міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності).

3.2.11. Копії письмового повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії з документальним підтвердженням його відправлення.

3.2.12. Інші документи, які підтверджують використання або невикористання земельної ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства.

3.3. При проведенні обстеження уповноважений орган:

3.3.1. Встановлює особу, яка є користувачем земельної ділянки.

3.3.2. При встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача.

3.3.3. Встановлює правомірності використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування.

3.3.4. Перевіряє наявність документів, які посвідчують право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права.

3.3.5. Перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення.

3.3.6. Уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

3.4. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах уповноваженого органу, а другий – вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю копія акта надається цим органам.

3.5. В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки зазначається: дата та місце складання акта, прізвища членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження, посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні, місце розташування земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права; обставини порушення земельного законодавства, суть порушення.

3.6. Акт підписують посадові особи, які проводили обстеження, представник юридичної особи чи фізична особа, що використовують земельні ділянки, свідки (за їх наявності).

3.7. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).


4. Порядок розгляду матеріалів та нарахування збитків

4.1. У разі відсутності представника підприємства, установи, організації або громадянина (громадян), які будуть відшкодовувати збитки при розгляді питання вперше та відсутності офіційної письмової згоди на розгляд питання щодо визначення розміру збитків без їх участі, розгляд відповідного питання переноситься. Повторне відкладення розгляду цього питання може мати місце лише за наявності поважних причин, підтверджених письмово.

4.2. Відсутність особи, яка завдала шкоду, при повторному розгляді питання щодо визначення розміру збитків не зупиняє його розгляду та не є перешкодою для прийняття Комісією відповідного рішення.

4.3. Визначення розміру збитків Комісією проводиться на підставі попереднього розрахунку збитків, до якого залучаються:

4.3.1. З питань недоодержання доходу щодо земель державної та комунальної власності – відділ комунального господарства.

4.3.2. З питань недоодержання доходу щодо земель приватної власності – заявник. 

4.4. У разі використання земельної ділянки без документів, які підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою, але не більше ніж за останні 3 роки.

4.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документа на землю визначається:

4.5.1. Для підприємств, установ та організацій, які належать до державної та комунальної власності, громадських організацій осіб з інвалідністю, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, встановленого відповідним рішенням міської ради.

4.5.2. Для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, встановленого відповідним рішенням міської ради.

4.6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загального складу Комісії, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.7. Результати роботи Комісії оформляються актом (додаток 1 до цього Положення) у двох примірниках, які підписують голова або його заступник – головуючий на засіданні та секретар. До акта додаються відповідні розрахунки, які стали підставою для визначення розміру збитків.

4.8. Один примірник акта залишається у матеріалах справи Комісії, другий долучається до рішення виконавчого комітету про його затвердження.


5. Порядок відшкодування збитків

5.1. Акт Комісії з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету, проект якого готує відділ комунального господарства.

5.2. Після затвердження акта рішенням виконавчого комітету відділ комунального господарства у 10-денний строк скеровує власнику землі або землекористувачу та підприємству, установі, організації, громадянину, які будуть відшкодовувати збитки, повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

5.3. У повідомленні зазначається пропозиція щодо добровільного відшкодування збитків та попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

До повідомлення додаються:

1) рішення виконавчого комітету про затвердження акта про визначення збитків;

2) зразок заяви про згоду добровільного відшкодування збитків (додаток 2 до цього Положення).

5.4. Повідомлення підписується міським головою або його заступником та надсилається юридичним і фізичним особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручається особисто під підпис).

5.5. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та надання згоди добровільного відшкодування збитків у письмовій формі відділ комунального господарства контролює виконання зобов’язань суб’єктом господарювання, яким завдано збитки.

5.6. Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після отримання повідомлення, передбаченого пунктами 5.2 та 5.3 цього Положення.

5.7. За заявою фізичної або юридичної особи на підставі рішення Комісії може бути надано відтермінування або розтермінування на відшкодування збитків, але на строк не більше шести місяців, про що зазначається у рішенні виконавчого комітету.

5.8. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому вони заподіяні. У разі завдання збитків територіальній громаді м. Винники збитки відшкодовуються через сплату коштів до міського бюджету м. Винники.

5.9. У разі невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо відшкодування збитків, підтвердженого у відповідності до пункту 5.5 цього Положення, недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з врахуванням поштового обігу, відділ комунального господарства передає матеріали до юридичного відділу для підготовки позову про примусове відшкодування збитків у судовому порядку.

5.10. Питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з законодавством України.

Секретар ради                                                                              І. Жуковський

Віза:

Начальник юридичного відділу                                                М. Кричковська

             Додаток 1

до Положення про порядок

визначення та відшкодування

збитків власникам землі та

землекористувачам


АКТ №

щодо визначення та відшкодування розміру збитків

власникам землі та землекористувачам


_______________ 20___ р.                                                       м. Винники


Комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка діє на підставі рішення виконавчого комітету від _______________ № ______ зі змінами, у складі:

Голова комісії: __________________________________

Заступник голови комісії: _________________________

Секретар комісії: ________________________________

Члени комісії: ___________________________________

   (прізвище, ім’я, по батькові членів комісії)


Власник землі або землекористувач, якому заподіяли збитки ____________

Особа, яка завдала шкоду __________________________ВСТАНОВИЛА:

1. Земельна ділянка, яку використовують, розташована за адресою:

________________________________________________________________.

2. Площа земельної ділянки, яка використовується ________________ кв. м


3. Підстава використання земельної ділянки _________________________

________________________________________________________________.

4. Нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв. м становить ___________

________________________________________________________________.

5. Період використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів ______________________________________________________.

6. Мета використання земельної ділянки _____________________________

________________________________________________________________.

7. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу, становить_______________________________________________________.

8. Термін, що встановлений для сплати завданих збитків ________________.

9. Розрахунковий рахунок, на який потрібно сплатити нараховану суму збитків _________________________________________________________.


Додаток: розрахунок розміру збитків на ______ арк. у _____ прим.


Голова комісії ___________________________________________________

          (прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар комісії _________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

         


Додаток 2

до Положення про порядок

визначення та відшкодування

збитків власникам землі та

землекористувачамМіському голові м. Винники

Квурту Володимиру Леонідовичу

___________________________________

            (прізвище, ім’я, по батькові громадянина)

___________________________________

           повна назва юридичної особи)

___________________________________

          (адреса реєстрації / юридична адреса)

___________________________________

                                               (місцезнаходження – адреса офісу)

___________________________________

___________________________________

      (номери контактних телефонів)ЗАЯВА


З результатами розгляду матеріалів комісії, розрахунком суми збитків, рішенням виконавчого комітету від _______________ № ______ погоджуюсь на врегулювання спору у досудовому порядку та зобов’язуюсь у термін до ________________ сплатити нараховану суму збитків у сумі ___________________ грн. Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

Реквізити для перерахунку коштів:

Розрахунковий рахунок: ________________________

Код платежу: ___________________

Отримувач: ____________________

Банк отримувача: ГУДКСУ у Львівській області

МФО: 825014

Код ЄДРПОУ: 04055950

Призначення платежу: кошти за шкоду, яка заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.
________________ 20___ р.        __________________ ________________

    (прізвище та ініціали)                  (підпис)
2011-2019 © Всі права застережено.