НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 15 липня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про Інспекцію державного арх..."  № 73-1 від 24.12.2015р. 
Документ №73 від 24.12.2015р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.12.2015УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(1  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 24.12.2015р.  № 73-1
 

Про затвердження Положення про
Інспекцію державного архітектурно-
будівельного контролю міста Винники
та його структуриВідповідно до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 “Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю“, на підставі рішення Винниківської міської ради № 16 від 03.12.2015 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого комітету Винниківської міської ради», Винниківська міська рада

вирішила:
1. Утворити Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники як виконавчий орган Винниківської міської ради з правами юридичної особи.

2. Затвердити Положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники(додаток 1).

3. Затвердити типовий штатний розпис Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники(додаток 2).
4. Міському голові міста Винники протягом шести місяців з моменту набранні чинності рішенням призначити у встановленому законодавством порядку на посаду начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектури.
Міський голова                                                                Володимир Квурт


Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№_73__ від _24 грудня_ 2015 року


ПОЛОЖЕННЯ 
про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники


  1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники утворена як виконавчий орган Винниківської міської ради (далі – інспекція ДАБК) рішенням Винниківської міської ради №16 від 03.12.2015 року «Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого комітету Винниківської міської ради». Інспекція ДАБК є виконавчим органом Винниківської міської ради з правами юридичної особи, відповідно до чинного законодавства України є розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки у територіальному представництві Державної казначейської служби України та в установах банків, штампи і бланки, право набувати майнові права і обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у судах від свого імені, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
  2. Інспекція ДАБК є підзвітна та підконтрольна Винниківській міській раді та підпорядкована міському голові міста Винники.

Інспекція ДАБК з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підконтрольним Держархбудінспекції України.

3. Інспекція ДАБК у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та рішеннями виконавчого комітету Винниківської міської ради.

4. Основним завданням інспекції ДАБК є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

5. Інспекція ДАБК відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Винники;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб інспекції ДАБК;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю України;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

6. Посадові особи інспекції ДАБК для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції ДАБК чи його заступників експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

7. Інспекція ДАБК під час виконання покладених на них завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Начальник інспекції ДАБК призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови міста Винники у порядку, встановленому законодавством України, за результатами конкурсу.

Про призначення начальника інспекції ДАБК міський голова міста Винники протягом трьох днів після інформує Держархбудінспекцію України.

9. На посаду начальника інспекції ДАБК призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

10. Начальник інспекції ДАБК безпосередньо підпорядкований міському голові міста Винники, підконтрольний та підзвітний Винниківській міській раді.

  11. Начальник інспекції ДАБК:

1) очолює інспекцію ДАБК, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2) організовує та контролює виконання в інспекції ДАБК Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції України, розпоряджень міського голови, рішень Винниківської міської ради та виконавчого комітету Винниківської міської ради;

3) призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників інспекції ДАБК;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Заступники начальника інспекції ДАБК призначаються та звільняються з посади відповідно до законодавства.

13. Інспекція ДАБК видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролю їх виконання.

14. Призначення особи на посаду в інспекції ДАБК, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції України з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція України повідомляє інспекцію ДАБК.

15. Інспекція ДАБК видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

16. Керівник інспекції ДАБК може мати заступника (заступників, у тому числі одного першого), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до закону.

17. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис інспекції ДАБК затверджуються в установленому законодавством порядку.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися інспекцією ДАБК.

18. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє у встановленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. У порядку встановленому законодавством при інспекціїї ДАБК може створюватися та діяти громадська рада.

19. Держархбудінспекція України передає інспекції ДАБК відповідну документацію у процесі роботи спільної комісії з передачі такої документації, зокрема документації, пов’язаної з наданням права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, декларацій про готовність до експлуатації об’єктів I, II та III категорій складності, зареєстрованих не раніше ніж за три місяці до дати утворення спільної комісії.

20. Інспекція ДАБК утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис та штатний розпис Інспекції ДАБК затверджує міський голова міста Винники за поданням начальника інспекції ДАБК та за погодженням з відділом фінансової та економічної політики, контролю та аудиту.
21. Працівники інспекції ДАБК є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обв’язки, відповідальність, умови праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими нормативними актами.
22. Граничну чисельність працівників інспекції ДАБК встановлює міський голова міста Винники у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
23. Інспекція ДАБК та її працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

24. Ліквідацію та реорганізацію Інспекції ДАБК проводить Винниківська міська рада за поданням міського голови міста Винники у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар ради                                                                       І. Жуковський2011-2020 © Всі права застережено.