НОРМАТИВНІ АКТИ
ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 15 липня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про розмежування повноважень між виконавчими органами В..."  № 71-1 від 24.12.2015р. 
Документ №71 від 24.12.2015р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.12.2015УКРАЇНА
ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА М.ЛЬВОВА
7  скликання
 
 
РІШЕННЯ
(1  сесія Винниківської міської ради)
 
м. Винники
від 24.12.2015р.  № 71-1
 

Про розмежування повноважень                                            

між виконавчими органами

Винниківської міської радиКеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, рішенням міської ради від 03.12.2015 року № 17 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчих органів Винниківської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями), враховуючи пропозиції міського голови, виконавчого комітету, Винниківська міська рада

вирішила:


 1. Затвердити Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради(Додаток 1).
 2. Виконавчим органам міської ради у встановленому порядку прийняти положення про відділи відповідно до цього рішення та діючих нормативних актів.

Відповідальні: начальники відділів виконавчих органів міської ради.

3.    Це рішення набирає чинності з моменту вступу в дію структури та штатного розпису, передбаченого рішенням №17 від 03.12.2015 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.
Міський голова                                                                      Володимир Квурт


Додаток 1

до рішення Винниківської міської ради

№_71_ від _24 грудня_ 2015 рокуПОЛОЖЕННЯ
про розмежування повноважень між

виконавчими органами Винниківської міської ради


Вступ


Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Винниківської міської ради (надалі – Положення) розроблене відповідно до вимог Конституції України, п.3 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Винниківської міської ради від 03.12.2015 року № 17 «Про затвердження структури виконавчих органів Винниківської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями).

Це Положення є нормативним актом, що визначає повноваження, а також межі відповідальності виконавчих органів міської ради. Положення розмежовує повноваження між виконавчим комітетом, відділами, іншими виконавчими органами ради у межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами виконавчих органів міської ради. Це Положення є основою для підготовки та внесення змін до положень про виконавчі органи міської ради. Порядок підготовки проектів рішень, підготовка яких потребує погодження декількома виконавчими органами, визначає виконавчий комітет окремо.


Розділ І. Загальні (спільні) повноваження виконавчих органів
міської ради


1. Реалізація політики, визначеної міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом у підпорядкованих їм галузях міського господарства та реалізація прийнятих ними рішень та розпоряджень.

2. Забезпечення, у межах їх повноважень, виконання рішень та доручень ради та виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

3. Забезпечення здійснення на території міста, у межах, наданих законодавством України, повноважень органів виконавчої влади, додержання

Конституції України і законів України, виконання актів Президента України, відповідних органів виконавчої влади.

4. Участь у розробці та прийнятті передбачених законодавством України актів у межах наданих повноважень.

5. Контроль в межах наданих повноважень за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

6. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також залученням їх до участі у виконанні цільових програм.

7. Участь в організації і проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладення договорів на виконання робіт (послуг), поставки готової продукції, сировини та матеріалів для потреб міського господарства з підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища

9. Розпорядження коштами у межах, визначених радою, виконавчим комітетом і міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

10. Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

11. Участь у встановленні в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

12. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

13. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.


Розділ IІ. Повноваження виконавчого комітету


1.Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень міської ради.

2. Розгляд проекту міського бюджету, подання його на затвердження міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету.

3. Координація діяльності відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста Винники.

4. Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

5. Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою межах.

6. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

7. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програми приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

8. Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

9. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
10. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства України; забезпечення виконання вимог законодавства України про відходи. здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

11. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів.

12. Прийняття рішень щодо оформлення відповідно до законодавства України права власності на об'єкти нерухомого майна комунальної та державної форм власності і передачу державного (комунального) житлового фонду у власність громадян (приватизацію).

13. Затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі.
14. Відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
15. Внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіків руху у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.


Розділ ІІІ . Виконавчі органи та посадові особи, підпорядковані безпосередньо міському голові


 1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники


1. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації.

2. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів (виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад – щодо об’єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, розташованих у межах відповідних міст).
3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.

4. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням та своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
5. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності».

6. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених законодавством України та Положенням про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники до відання Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю міста Винники. 1. Керуючий справами виконавчого комітету.

Відділи, підпорядковані керуючому справами виконавчого комітету:

  1. Відділ організаційно-господарського забезпечення


1. У визначених законодавством України межах та відповідно до рішень ради забезпечення складання проектів проведення чергових сесій пленарних засідань міської ради, попередня підготовка питань, які пропонується внести на розгляд міської ради.

2. Забезпечення дотримання регламенту міської ради та інших вимог щодо оформлення і проходження документів, які подаються на розгляд міської ради.
3. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проектів рішень міської ради.

4. Організація контролю за виконанням рішень міської ради, протокольних доручень та інших нормативно-правових актів ради, а також контролю за станом розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.

5. Здійснення організаційного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності депутатського корпусу.

6. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.

7. Сприяння у здійсненні та реалізації діяльності постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.

8. Сприяння підготовці проектів рішень міської ради, ініційованих депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, представниками громадськості; забезпечення проведення їх правової експертизи.

9. Забезпечення оприлюднення та опублікування рішень міської ради, внесення на обговорення проектів рішень міської ради.

10. Ведення статистичної звітності про зміни у складі міської ради, постійних комісій ради та інших комісій міської ради.

11. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності міської ради, забезпечення налагодження взаємодії та співпраці ради з громадськістю.

12. Ведення обліку помічників-консультантів депутатів ради та забезпечення виготовлення посвідчень помічників-консультантів депутатів ради.

13. Забезпечення контролю за відповідністю тексту рішення міської ради, що подається на підпис міському голові, тексту рішення міської ради, проголосованому на пленарному засіданні.

14. Здійснення зв’язків із засобами масової інформації та сприяння їм у висвітленні питань роботи міської ради, депутатів ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій.

15. Висвітлення позиції секретаря та депутатів міської ради, депутатських комісій, фракцій з актуальних суспільно-політичних і соціально-економічних питань, інформування населення щодо поточної роботи, прийнятих рішень міської ради, висновків, рекомендацій постійних комісій, депутатських груп та інших документів.

16. Організація діловодства, контроль за дотриманням правил його ведення у виконавчих органах ради.

17. Прийом, реєстрація, розсилка кореспонденції та інших документів міської ради, міського голови, виконавчого комітету, секретаріату ради, постійних комісій, державних органів влади, підприємств, організацій, установ і громадян.
18. Запис та організація прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому, керівниками та спеціалістами виконавчих органів міської ради.

19. Контроль та координація інженерно-технічного забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

20. Реєстрація, тиражування, розсилка і зберігання розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

21. Контроль за виконанням розпорядчих документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; розпорядчих документів та звернень органів державної влади; звернень фізичних і юридичних осіб.

22. Підготовка та організація роботи і засідання виконавчого комітету.

23. Контроль за веденням і поповненням електронної бази даних розпорядчих документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

24. Надання у встановленому порядку копій рішень та протоколів міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови фізичним та юридичним особам.

25. Ведення протоколу засідання виконавчого комітету та здійснення редакції рішень і протокольних доручень виконавчого комітету відповідно до протоколу.

26. Організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників; координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради.

27. Планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня.

28. Опрацювання пошти, адресованої міському голові.

29. Організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб.

30. Організація нарад, які проводить міський голова, ведення за дорученням протоколів нарад.

31. Підготовка відряджень міського голови.

32. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

33. Висвітлення позиції виконавчих органів міської ради з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті рішення, розпорядження та інші документи.

34. Виконання інших делегованих відділу повноважень.


  1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг міста Винники».


 1. Забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
 3. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 4. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову у задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
 5. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
 6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
 7. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
 8. Виконання інших делегованих відділу повноважень.


  1. Відділ юридичного забезпечення.


1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування; разом з відповідними виконавчими органами  ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

2. Перевірка на відповідність законодавству України проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради та інших нормативних актів, що подаються на підпис, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів ради або осіб, що їх заміщують.

3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них. 

4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані; проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства, підготовка міському голові довідкових матеріалів із законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань з використанням сучасних технічних засобів.

5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.

6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові. 

8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

9. Представлення у встановленому законодавством України порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. 

10. Методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, подання на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.

11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

12. Підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови.

13. Попередній розгляд звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.

14. Організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників відділів, комунальних підприємств.

15. Участь у підготовці та оформленні документів, необхідних для закордонного відрядження міського голови та працівників виконавчих органів  міської  ради.

16.Виконання завдань з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності міського голови, підготовка міському голові інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності виконавчих органів Винниківської міської ради та підприємств і установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

17. Внесення пропозицій міському голові щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку міста у відповідній сфері та шляхів їх реалізації.

18. Аналіз політичних, соціально-економічних та інших процесів, що відбуваються у місті та за його межами, і за результатами такого аналізу підготовка та подання в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції виконавчого комітету міської ради.

19. Здійснення аналізу з відповідного напрямку роботи проектів розпорядчих актів Винниківської міської ради та її виконавчого комітету, нормативно-правових та інших актів міської ради та її виконавчого комітету, готує висновки та пропозиції за результатами їх розгляду.

20. Здійснення підготовки пропозицій з відповідних питань, що надаються обласній раді та обласній державній адміністрації.

21. Внесення пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії  міського голови з місцевими органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, громадськими організаціями міста тощо.

22. Підготовка матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови.

23. Здійснення моніторингу чинного законодавства України стосовно питань місцевого значення, підготовка висновків та пропозицій щодо необхідності врегулювання певного питання на місцевому рівні, внесення змін до нормативних актів ради.

24. Проведення аналізу звітів про закордонні відрядження працівників виконавчих органів міської ради.

25. Виконання інших делегованих відділу повноважень. 1. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики
  1. Відділ житлового господарства та благоустрою


1. Забезпечення умов для контролю за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств; попередній розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням. 

2. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.

3. Участь у розгляді і підготовці планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків до цих планів і внесення пропозицій до відповідних виконавчих органів.

4. Забезпечення здійснення контролю за організацією роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд проектів рішень щодо створення ринків, торговельних майданчиків, впорядкування торговельної мережі.

5. Оформлення і надання проектів висновків щодо надання, призупинення та анулювання дозволів на розміщення об'єктів стаціонарної (у тому числі тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності) і пересувної мережі з надання торговельних та побутових послуг населенню, об’єктів ресторанного і ринкового господарства.

6. Забезпечення умов для координації діяльності на території міста підприємств та об'єктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства всіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі.

7. Контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, що належать до компетенції відділу; підготовка проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради про скасування виданих дозволів на експлуатацію об'єктів у разі виявлення порушень встановлених правил, інших вимог законодавства України.

8. Розробка та подання на затвердження зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади міста; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відведеній території міста підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

9. Ведення дислокації об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг, які знаходяться у сфері впливу відділу, підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність до вимог законодавства України.

10. Реалізація політики органів місцевого самоврядування міста Винники у сфері управління майном, що належить до власності територіальної громади міста (комунальної власності міста).

11. Забезпечення здійснення виконавчим комітетом та радою управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання виконавчим комітетом чи радою повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності міста. 

12. Винесення на розгляд ради у встановленому порядку проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

13. Створення умов для проведення обліку та інвентаризації майна, що належить до комунальної власності міста, здійснення контролю за його використанням і збереженням.

14. Здійснення обліку нежитлових та промислових об'єктів, нежилих приміщень на території міста, внесення пропозицій їх власникам, незалежно від форм власності, щодо їх використання для задоволення потреб міської громади. 
15. Надання проектів висновків про можливість надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.

16. Надання проектів висновків про можливість надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого міською радою порядку.

17. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста.

18. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна.

19. Підготовка і внесення на розгляд міської ради у встановленому порядку проектів рішень щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію.

20. Підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність та проектів рішень міської ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності.

21. Забезпечення умов для здійснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.

22. Попередній розгляд питань про передачу державного (комунального) житлового фонду у власність громадян (приватизацію), реприватизацію житла, крім передачі державного (комунального) житлового фонду, що знаходиться у пам'ятках культурної спадщини національного значення, у власність громадян (приватизацію). 

23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

24. Підготовка та подання на розгляд ради проектів рішень щодо віднесення підприємств, установ та організацій комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.

25. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи міської ради.

26. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.

27. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами міської ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов’язків, а також вимог та обмежень, передбачених законодавством України.

28. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій.

29. Розгляд питань та підготовка висновків щодо доцільності придбання, викупу, обміну і повернення майнових комплексів (іншого майна) та земельних ділянок у комунальну власність; супроводження відповідної діяльності.

30. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших відділів.
31. Представлення у встановленому законодавством України порядку майнових прав та законних інтересів міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає відділ житлового господарства та благоустрою, за дорученням ради, виконавчого комітету або міського голови.

32. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

33. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики міського голови, міської ради та її виконавчих органів, у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
34. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.

35. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні відділу.

36. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:

1. Рівня доступності придбання житла.

2. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.

3. Рівня транспортного забезпечення.

4. Стану доріг.

5. Стану благоустрою.

6. Стану зовнішнього освітлення.

7. Рівня телекомунікаційних послуг.

8. Стану паркування автотранспорту.

37. Сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведення часткового фінансування виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за реєстрацію та виготовлення технічної документації.

38. Організація залучення на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форм власності до утримання і обслуговування житлового фонду міста.

39. Забезпечення роботи міжвідомчих комісій при виконавчому комітеті з розгляду питань щодо технічного стану будинків і квартир та з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та затвердження їх висновків, організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.

40. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання.

41. Подання на затвердження виконавчого комітету річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла.

42. Подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства України; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності тощо; надання житла черговикам підприємств, установ, організацій.

43. Підготовка документів для оформлення та видачі ордерів на жилі приміщення.

44. Розробка та підготовка до укладення на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.

45. Організація підготовки житлово-комунального господарства та інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період.

46. Організація залучення проектних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.

47. Проведення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.

48. Організація здійснення управління міськими підприємствами інженерного господарства, що перебувають у комунальній власності міста, для забезпечення належного утримання та ефективної їх експлуатації з метою забезпечення відповідного рівня і якісного надання населенню послуг.

49. Підготовка програм та заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.

50. Забезпечення залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.

51. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів.

52. Підготовка документів для видачі дозволів на закриття вулиць для проведення ремонтних робіт.

53. Організація проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах.

54. Забезпечення залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції і капітальному ремонті об'єктів інженерного забезпечення та транспортного обслуговування інфраструктури міста.

55. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів транспортного обслуговування інфраструктури міста.

56. Організація і здійснення контролю за виконанням робіт зі встановлення та експлуатації світлофорних об'єктів, встановлення плоских дорожніх знаків у місті.
57. Надання пропозицій щодо реорганізації та вдосконалення транспортної інфраструктури, мереж транспорту і зв'язку міста.

58. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері зв'язку та телекомунікацій.

59. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень про створення локальних мереж передачі даних і доступу до Інтернету, створення та модернізацію мереж кабельного телебачення.

60. Розгляд робочих проектів будівництва мереж стільникового зв'язку.

61. Внесення пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.

62. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду у комунальну власність міста.

63. Проведення аналізу ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства.

64. Координація роботи підприємств житлового господарства з питань водо-, теплопостачання та водовідведення.

65. Забезпечення комплексного впровадження заходів енергозбереження і ефективного використання енергоресурсів у житловому господарстві та інфраструктурі міста.

66. Формування обгрунтованих розрахунків щодо видатків з міського бюджету для забезпечення функціонування інженерних мереж, об'єктів житлового господарства та транспортного забезпечення.

67. Робота зі зверненнями громадян, установ, підприємств та організацій з питань інфраструктури і житлового господарства.

68. Координація діяльності місцевих органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони довкілля незалежно від форм власності і підпорядкування.

69. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.

70. Участь в організації виконання екологічних програм.

71. Надання висновків про можливість видачі дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, відповідно до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом.

72. Здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста.

73. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.

74. Подання пропозицій щодо ресурсозбереження, використання відходів і вторинної сировини.

75. Подання пропозицій міській раді щодо проведення екологічної експертизи об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.

76. Подання пропозицій міській раді щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення міської ради підготовка проектів договорів на проведення екологічного аудиту.

77. Розробка поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів.

78. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій і громадян про стан довкілля, захворюваності населення.

79. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.

80. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

81. Підготовка та подання у межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста.

82. Розробка та подання міській раді на затвердження правил благоустрою міста.
83. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста.
84. Організація розробки та подання виконавчому комітету на затвердження локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб.

85. Організація розробки та подання виконавчому комітету на затвердження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.

86. Забезпечення визначення графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.

87. Участь у залученні на договірних засадах коштів та матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

88. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.

89. Формування пропозицій єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови, подання міській раді та її виконавчому комітету пропозицій з питань поліпшення дизайну міського середовища.

90. Контроль за інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

91. Подання пропозицій щодо визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними і фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.

92. Участь у проведенні єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовки та реалізації екологічних програм.

93. Надання висновку про згоду на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди довкіллю, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду.

94. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства України.

95. Організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті.

96. Виконання інших делегованих відділу повноважень.


  1. Відділ містобудування та управління ресурсами


1. Забезпечення повідомлення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації.

2. Забезпечення повідомлення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.

3. Забезпечення оприлюднення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту.

4. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів і вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд, що оточують місце будівництва.

5. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку підготовки до розробки і подання на затвердження генерального плану міста.

6. Забезпечення розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій і містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану міста).

7. Визначення за необхідності організації-експерта та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій міста.

8. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації розробка проектів режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.

9. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб. 
10. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста.

11. Відповідно до планів червоних ліній визначення проектів технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.

12. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку та телекомунікацій тощо.

13. Організація ведення містобудівного кадастру міста, створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.

14. Забезпечення організації та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.

15. Організація здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів.
16. Сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.

17. Сприяння у забезпеченні координації діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони довкілля незалежно від форм власності і підпорядкування.
18. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.

19. Участь в організації виконання екологічних програм.

20. Підготовка висновків з питання про можливість надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення(за винятком об’єктів тваринного світу).

21. Підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства України.

22. Створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста.
23. Організація проведення інвентаризації земель міста.

24. Підготовка проектів рішень міської ради щодо передачі у власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.

25. Участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів.

26. Подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні.

27. На підставі рішення міської ради або рішень судів підготовка проектів договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди землі, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування.

28. Організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізація плану землеустрою.

29. Здійснення відповідно до законодавства України моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення та підвищення родючості грунтів.
30. Участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та внесення пропозицій на розгляд міської ради щодо погодження місця їх розташування, викупу і вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, у тому числі на умовах оренди.

31. Подання пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, забезпечення дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

32. Подання пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд.
33. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.

34. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства України.


  1. Відділ фінансової та економічної політики, контролю та аудиту


1. Підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження міською радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.

2. Розроблення прогнозних основних показників розвитку економіки міста Винники.
3. Розроблення проектів галузевих програм у частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку міста Винники, звітів про хід і результати виконання цих програм.

4. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, майнових і фінансових ресурсів.

5. Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.

6. Стратегічне планування та організація роботи щодо поліпшення основних економічних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів, зокрема:
1. Обсягів капіталовкладень у місто Винники.

2. Обсягів платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території міста Винники.
3. Ефективності використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо).

4. Рівня розвитку підприємництва.

7. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, визначення частки прибутку комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до міського бюджету міста Винники.

8. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.

9. Реалізація тарифно-цінової політики через впровадження економічно обґрунтованих тарифів згідно з чинним законодавством України; здійснення відповідно до чинного законодавства України контролю за дотриманням цін і тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування міста Винники.

10. Підготовка проектів рішень міської ради щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

11. Підготовка проектів рішень міської ради щодо надання відповідно до чинного законодавства України пільг з місцевих податків та зборів, плати за землю та інших доходів міського бюджету міста Винники, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

12. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету міста щодо місцевих податків та платежів.

14. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

15. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи міської ради.

16. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.

17. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста Винники.

18. Перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету міста Винники або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету або проводились дотаційні виплати з міського бюджету.

19. Перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію.

20. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо економічної ситуації у місті, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів, реалізація складних інвестиційних проектів, що носять міжвідомчий характер.
21. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших структурних підрозділів міської ради і носять міжвідомчий характер.
22. Участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.

23. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

24. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.

25. Загальна організація роботи щодо складання проекту міського бюджету і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства України.

26. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету міста Винники.

27. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту міського бюджету міста Винники.

28. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету міста Винники.

29. Розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів міської ради, що фінансуються з міського бюджету.

30. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

31. Забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для міського бюджету міста Винники.

32. Інформування про хід виконання міського бюджету міста Винники у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання міського бюджету міста Винники за рік.

33. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету міста Винники.

34. Контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

35. Забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні міста.

36. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету міста Винники.

37. Організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету та доходів, що надходять до Державного бюджету України.

38. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
39. Витребування, одержання та узагальнення інформації від спеціалістів та відділів виконавчого комітету Винниківської міської ради, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів міського бюджету міста Винники.

40. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету міста Винники, здійснення моніторингу виконання міського бюджету міста Винники  за доходами.

41. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету міста.

42. Збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.

43. Здійснення контролю за станом виконання бюджету розвитку бюджету міста, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі у розрізі платників.

44. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету міста Винники.
45. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету міста Винники від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності міста Винники.

46. Підготовка рішень міської ради щодо емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності. 

47. Ведення обліку закупівель, що здійснюють виконавчі органи міської ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг і торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг. 1. Заступник міського голови з питань міжнародного партнерства та гуманітарного розвитку.
  1. Відділ гуманітарної політики та соціального захисту.


1. Контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях.

2. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони праці; формування програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища; здійснення контролю за дотриманням вимог нормативних актів про охорону праці.

3. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів гуманітарного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.

4. Визначення потреб у закладах гуманітарного спрямування та подання пропозицій виконавчому комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.

5. Контроль за збереженням існуючої мережі закладів гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності; організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів, установ, організацій, що належать до комунальної власності.

6. Організація допомоги з дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

7. Створення умов державної атестації навчальних закладів комунальної форми власності (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
8. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

9. Вивчення потреби та внесення пропозицій виконавчому комітету про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці.

10. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

11. Контроль за дотриманням навчальними закладами всіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

12. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

13. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах та установах освіти.

14. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.

15. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

16. Допомога у впровадженні навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

17. Організація навчання обдарованих дітей; проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.

18. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

19. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

20. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед дітей у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу.

21. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

22. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

23. Допомога у створенні та функціонуванні психологічної служби у навчальних закладах.

24. Сприяння у здійсненні роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

25. Допомога в організації харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

26. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
27.  Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти.

28.  Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).

29. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.

30. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
31. Створення умов для всебічного розвитку культури у місті, сприяння відродженню традиційної народної творчості та заохочення розвитку сучасних культурних практик.

32. Сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури і культурного підприємництва, всебічна підтримка культурних індустрій та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури.

33. Всебічне налагодження процесу демократизації мистецтва, заохочення мешканців міста до участі у культурному житті та туристичній діяльності, сприяння волонтерській активності мешканців.

34. Надання підтримки культурній економіці міста, створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, сприяння капіталізації культурного сектору міста.

35. Розробка програми та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню міста на культурний осередок регіону, всебічна популяризація міської і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях.

36. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
37. Сприяння в організації у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції.
38. Сприяння в організації у встановленому порядку конкурсів на проектування пам'ятників і монументів.

39. Внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проектів, площ, парків, скверів та інших міських об'єктів.

40. Порушення клопотань про нагородження відзнаками міського голови діячів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху.
41. Ініціювання створення при міській раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї.

42. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм через проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.

43. Залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

44. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.

45. Розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту.

46. Забезпечення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури та спорту.

47. Сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.

48. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.

49. Здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді.

50. Здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

51. Підготовка і подання на розгляд стратегії розвитку міста у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

52. Забезпечення реалізації державної політики у соціальній сфері міста.

53. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців міста.

54. Сприяння вдосконаленню форм соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками, недержавними організаціями, фондами, організаціями роботодавців, меценатами.
55. Підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери міста, надання їх для подальшого розгляду та включення до проекту міського бюджету.

56. Внесення пропозицій виконавчому комітету про встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.

57. Здійснення контролю за діяльністю комунальними закладами соціальної сфери, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

58. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету і міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів, соціальних центрів та установ, комунальних підприємств для соціального обслуговування цих категорій громадян.

59. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства України у розвитку всіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреб та формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів.

60. Здійснення обліку розташованих на території міста установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері.

61. Сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту.

62. Сприяння поліпшенню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.

63. Сприяння реінтеграції бездомних громадян.

64. Сприяння у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них.

65. Розроблення і винесення на розгляд самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів.

66. Організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання дітей, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень.

67. Подання пропозицій про створення спеціальних установ для дітей; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для дітей.

68. Визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для дітей на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх утворення.

69. Підготовка укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.

70. Вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення.

71. Ведення загального обліку дітей, щодо яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, у яких діти зазнали насильства.
72. Надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення  вжиття заходів з попередження насильства щодо дитини.
73. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.
74. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у гуманітарній сфері, а саме:

1. Суми коштів, виділених на одну особу віком до 18 років.

2. Суми коштів, виділених на одну людину похилого віку та соціально незахищених осіб.

3. Якості медичного забезпечення громадян.

75. Здійснення заходів для створення умов для самоосвіти, наповнення шкільних бібліотек.

76. Здійснення заходів для міжнародного співробітництва у сфері освіти.


  1. Відділ міжнародного партнерства та інвестиційних програм.


1. Реалізація державної інвестиційної політики та інвестиційної політики органів місцевого самоврядування у межах міста.

2. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), забезпечення сталого економічного росту. 

3. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів.
4. Забезпечення проведення визначеної інвестиційної діяльності на території міста, координація діяльності виконавчих органів міської ради у частині створення умов для залучення в економіку міста та належного функціонування іноземних і внутрішніх інвестицій.

5. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

6. Підготовка укладення та забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.

7. Розробка системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури.

8. Участь у формуванні професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв.

9. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться на території міста, незалежно від форм власності.

10. Підготовка пропозицій щодо укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері.

11. Залучення коштів, одержаних від благодійних та громадських організацій, інших суб’єктів господарювання та фізичних осіб для забезпечення завдань щодо проведення заходів міжнародного, місцевого і регіонального значення.

12. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку культури, організації відпочинку та дозвілля мешканців і гостей міста.

13. Розробка зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна.

14. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.

15. Забезпечення проведення у місті Винники єдиної політики у сфері співробітництва міста із зарубіжними містами-побратимами, містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарне співробітництво.

16. Забезпечує зовнішні контакти міста — організовує співпрацю міста в рамках партнерських угод з закордонними містами та в рамках приналежності міста до міжнародних об’єднань та організацій.

15. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.
16. Організація співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

17. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких виступає Винниківська міська рада.

18. Розробка та впровадження концепції промоції міста Винники в Україні та за кордоном. 

19. Популяризація міста, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції міста Винники.

20. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

21. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
22. Видання промоційної літератури, спрямованої на поширення знань про місто Винники, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

23. Підготовка і координація дій для участі та представництва міста Винники у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.

24. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Винниківської міської ради.

25. Розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).

26. Розроблення проектів галузевих програм у частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.

27. За дорученням міського голови відділ представляє інтереси виконавчого органу Винниківської міської ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

28. Відділ здійснює контакти із засобами масової інформації з метою своєчасного інформування української та зарубіжної громадськості про міжнародні зв’язки міста Винники; виконує відповідно до законодавства інші завдання та доручення міського голови щодо питань міжнародних зв’язків.

29. Планує, координує та забезпечує участь представників міста у міжнародних семінарах, конференціях, ярмарках і культурно-мистецьких проектах.

30. Проводить систематизацію та аналіз міжнародних зв’язків, які здійснюються міською радою, її виконавчими органами та комунальними підприємствами.

31. Забезпечує співпрацю з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

32. Готує біографічні довідки про іноземних дипломатів та інформацію про двосторонні стосунки між Україною та державою, яку вони  представляють.

33. Бере участь у веденні протоколів зустрічей із закордонними делегаціями.

34. Бере участь в організації прийомів офіційних делегацій із зарубіжних країн.

35. Готує проекти програм перебування офіційних делегацій та розробляє кошторис витрат для прийому делегацій.

36. Готує проекти угод, договорів, меморандумів про встановлення або відновлення дружніх відносин та співробітництва із зарубіжними містами, здійснює організаційну роботу щодо їх підписання.

37. Проводить переклади під час офіційних зустрічей; зарубіжного листування та його облік.

38. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади та господарськими організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.

39. Забезпечує накопичення та архівування інформації про проекти, реалізовані в рамках партнерства міст або в результаті участі міста в міжнародних програмах.

40. У межах своєї компетенції бере участь у розробці та забезпеченні реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

41. Забезпечує розміщення інформації про міжнародну діяльність міста Винники на інтернет-сторінці міської ради.

42. Забезпечує прозорість та відкритість в діяльності органів місцевого самоврядування міста, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста; експертне, аналітичне та організаційне забезпечення впровадження інформаційної політики міської ради.

43. Сприяє здійсненню зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, виконавчого комітету та міського голови; висвітленню позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші документи; забезпечує запитів представників ЗМІ щодо надання коментарів.

44. Розробляє та впроваджує концепцію промоції міста в Україні та за кордоном.

45. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

46. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.

47. Підготовка і координація дій для участі та представництва міста у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.

48. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; прогнозування основних показників розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної політики міста.

49. Підготовка необхідних показників і пропозицій до програм зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; відстеження основних показників зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; підготовка аналізу виконання програм зовнішньоекономічного розвитку та інвестиційних програм міста.

50. Розробка умов залучення в економіку міста іноземних та внутрішніх інвестицій; сприяння суб'єктам підприємництва міста у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств;

Підготовка висновків і пропозицій для міської ради, виконавчого комітету, міського голови щодо необхідності розгляду та вирішення питань стратегічного спрямування, які дозволять у більш віддаленій перспективі забезпечити сталий розвиток у соціально-економічній та іншій сферах; супроводження цієї діяльності.
Секретар ради                                                                     І. Жуковський2011-2020 © Всі права застережено.